Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Ποιές διαφορές μπορούν να λυθούν με διαμεσολάβηση;

Στη Διαμεσολάβηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3898/2010 μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Στο σημείο αυτό ο νόμος διαφοροποιείται από το κείμενο της Οδηγίας, η οποία κάνει λόγο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, και ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 1 («Δικαιοδοσία πολιτικών Δικαστηρίων») και 876 του Κ.Πολ.Δ («Διαιτησία»), οι οποίες, και ιδίως η τελευταία αποβλέπει σε δύο στοιχεία, προκειμένου να υπαχθεί μία διαφορά στη διαιτησία, να πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά και να διαθέτουν τα μέρη την εξουσία διάθεσης, να επιτρέπεται δηλαδή, κατά το ουσιαστικό δίκαιο για τη διαφορά αυτή να καταρτιστεί συμβιβασμός.

Ενδεικτικά διαφορές που μπορούν να υπαχθούν στη διαμεσολάβηση είναι οι αστικές, εμπορικές διαφορές, υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, διενέξεις επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.

επιστροφή