Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Πώς διεξάγεται η διαμεσολάβηση;

H διαμεσολάβηση είναι μια καθαρά εθελοντική διαδικασία. Τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους και μπορούν να αποχωρήσουν σε κάθε στάδιο αυτής. Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν ο διαμεσολαβητής -ο οποίος επιλέγεται από τους αντιδίκους-, οι αντίδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να είναι ουδέτερος και αμερόληπτος. Η όλη διαδικασία διεξάγεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

επιστροφή