Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

"ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ - ADR Hellenic Center) διοργανώνει Πρόγραμμα  Εξειδίκευσης, με τίτλο:    «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», διάρκειας 8 ωρών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του νέου μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, δημόσιων και ιδιωτικών των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και στις εξειδικευμένες γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι διαμεσολαβητές και παραστάτες δικηγόροι για την αποτελεσματική έκβαση αυτών των διαμεσολαβήσεων.  

Ειδικότερα,  στις 13/10/2016 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) η εισήγηση του Υπουργείου Οικονομίας για το σχέδιο νόμου που αφορά τη σύσταση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης δημοσίων και ιδιωτικών οφειλών των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, για πρώτη φορά το Δημόσιο, τα Ταμεία και οι Τράπεζες συμμετέχουν από κοινού στην απομείωση  χρεών βιώσιμων πλην όμως, υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Την  ως άνω αναδιάρθρωση των οφειλών θα την αναλαμβάνει συντονιστής από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενώπιον του Διαμεσολαβητή  θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων όσο και των προμηθευτών.

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε διαμεσολαβητές ,δικηγόρους , λογιστές,  επιχειρηματίες και επιτηδευματίες που θέλουν να εξειδικευτούν ως διαμεσολαβητές, ως παραστάτες των πελατών τους, ως μέρη, ως οικονομικοί σύμβουλοι,  στην Διαδικασία της Διαμεσολάβησης για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις  βάσει της από 13.10.2016 απόφασης  του ΚΥΣΟΙΠ. 

 Το σεμινάριο περιλαμβάνει: θεωρία για την συγκεκριμένη διαδικασία της Διαμεσολάβησης για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις  βάσει απόφασης ΚΥΣΟΙΠ,  προετοιμασία, στρατηγική διαμεσολάβησης, τεχνικές διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση συμμετοχής πολλών μερών στη Διαμεσολάβηση (π.χ τράπεζα, δημόσιο, ασφαλιστικά, ταμεία, εργαζόμενοι),  θεωρία για κατανόηση της µελέτης βιωσιµότητας της επιχείρησης, της µελέτης υπολογισµού εσόδων από τη ρευστοποίηση της επιχείρησης και  βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays).